Baderom / Våtrom

I en bolig er det baderommet som vanligvis har kortest levetid. Det er dels fordi baderommet er sårbart i forhold til tetthet og fuktighet, dels fordi krav til komfort og utseende endres.

Det er stor forskjell på hvordan man bygger et baderom før og nå. Det er av største viktighet at utførelse er i tråd med anbefalinger i våtroms-normen og at det ikke samler seg vann og fuktighet på feil sted.

Vi tilbyr pakkeløsninger der vi samarbeider med rørlegger, murer / flislegger, maler og elektriker. Vi har gode rabattavtaler med flisleverandører og vi har opparbeidet oss kunnskap om produkter og prosesser.

I spesielle tilfeller planlegger og skreddersyr vi innredninger sammen med kunden. Det kan være i en hypermoderne leilighet eller i et gammelt hus med sjel…

Vi mener det er en opplagt fordel at kunden har en aktør å forholde seg til. Dette gjelder både for fremdrift og utførelse og ikke minst med tanke på ansvar, garanti og eventuell reklamasjon.