Byggeoppdrag

For oss gjelder: Ingen jobb for stor, ingen jobb for liten!

Vi har valgt å ikke være tilknyttet boligkjede eller ha katalog-hus i vårt sortiment. Hvis det er snakk om ny bolig eller fritidsbolig, bygger vi gjerne det, men da etter tegninger utarbeidet av arkitekt. Det samme gjelder dersom det skal bygges større tilbygg eller omgjøringsarbeider.

 Vi mener en arkitekt med god kompetanse er best på planløsning og arkitektur. Vi har mye erfaring og kan bidra i prosessen. Vi tar gjerne imot henvendelser og kan videreformidle kontakt med arkitekt.

På mindre tilbygg og omgjøringer kan vi samarbeide med oppdragsgiver direkte, vi har sentral godkjenning og kan foreta nødvendig byggemelding etc.

Vi utfører også mange tradisjonelle utbedrings- og vedlikeholdsoppdrag. Utskifting av vinduer, tilleggs-isolasjon, ny ytterkledning, omlegging tak, innvendig omgjøring etc.

Felles for alle oppdrag legger vi vekt på å gjøre en god jobb og finne frem til gode løsninger. Vi kan mye om byggemåte og byggestil. Våre kunder skal ha forventning til at det vi gjør er riktig!