Hovedentreprenør

Som hovedentreprenør kan vi levere komplette prosjekter der de ulike aktørene ledes og koordineres av oss. Dette gir gode prosesser uten konflikter og misforståelser. For kunden blir det en avtalepart å forholde seg til når det gjelder kommunikasjon, fakturering, fremdrift og garanti.

I tillegg til det vi selv utfører av tømrer og snekkerarbeid, samt murer- puss- og flisarbeid har vi gode og seriøse samhandlingspartnere innen:

 

  • Grunnarbeid
  • Anleggsgartner og stensetting
  • Betong, mur og flis
  • Blikkenslager
  • Maler
  • Elektro
  • Rørlegger
  • Ventilasjon
I flere av faggruppene har vi mer enn en aktør å spille på. Dette er fordelaktig fordi prosjektene er ulike, aktørene kan ha ulik kapasitet og det påvirker prisene.

Valg av underentreprenør gjøres ofte i samarbeid med oppdragsgiver. Vi er også åpne for å gå i samarbeid med underentreprenør som oppdragsgiver ønsker å bruke.

Vår erfaring er at hovedentrepriser blir vellykket fordi vi er et team som har samme mål og ansvarsfølelse. I tillegg har vi god logistikk på byggeplassen og ikke minst god oversikt og orden i administrasjonen.