Som hovedentreprenør kan vi levere komplette prosjekter der de ulike aktørene ledes og koordineres av oss. Dette gir gode prosesser uten konflikter og misforståelser.

For kunden blir det en avtalepart å forholde seg til når det gjelder kommunikasjon, fakturering, fremdrift og garanti.

I tillegg til det vi selv utfører av tømrer og snekkerarbeid, samt murer- puss- og flisarbeid har vi gode og seriøse samhandlingspartnere innen:

  • Grunnarbeid
  • Anleggsgartner og stensetting
  • Betong, mur og flis

  • Blikkenslager

  • Maler
  • Elektro
  • Rørlegger
  • Ventilasjon

I flere av faggruppene har vi mer enn en aktør å spille på. Dette er fordelaktig fordi prosjektene er ulike, aktørene kan ha ulik kapasitet og det påvirker prisene.

Valg av underentreprenør gjøres ofte i samarbeid med oppdragsgiver. Vi er også åpne for å gå i samarbeid med underentreprenør som oppdragsgiver ønsker å bruke.

Vår erfaring er at hovedentrepriser blir vellykket fordi vi er et team som har samme mål og ansvarsfølelse. I tillegg har vi god logistikk på byggeplassen og ikke minst god oversikt og orden i administrasjonen.

 TA GJERNE KONTAKT.

Kontakt oss i dag på telefon
+47 69 355 150
eller via vårt kontaktskjema.

Mer kontakt informasjon finner du her. Trykk her.

(feltene merket med * må være utfylte)