Materialvalg

Vi har fokus på å bruke materialer som har lang levetid og som bidrar til et godt miljø for omgivelsene.

I mange prosjekter finner vi de materialene vi trenger i byggevarebutikken. Det finnes mange i vårt nærområde og vi benytter oss av to tre stykker. Ofte er ikke utvalget på byggevarehuset godt nok, det er også slik at de ulike kjedene har et vareutvalg som er bestemt av de store produsentene. Dette kan gjelde for isolasjon, ulike papp og folier, listverk, dører, vinduer og ikke minst maleprodukter.

Vi har derfor bygd opp et nettverk av ulike produktleverandører, både i og utenfor vårt distrikt. Vi får gode betingelser og det ytes god service. Det viser seg ofte at det ikke behøver å koste mer å få laget en kledning i ønsket materiale og dimensjon. I mange tilfeller er det mulig å bestille på riktige lengder som gir lite svinn og effektiv utførelse.

 

Dette gjelder særlig materialer av ulike tresorter og dimensjoner, det finnes mye å velge mellom og det er viktig å velge riktig produkt til de ulike bruksområdene.

Det gjelder også de produkter som gir sunne hus og godt innemiljø. Vi mener en bolig skal være tett og god, men ikke så tett at den ikke får puste. Det finnes flere produkter som kan ta imot og avgi fuktighet, altså regulere inneklima på en god måte. Det blir da viktig at de ulike produktene spiller på lag; isolasjonen, vindsperren og luftingen. Produktene vi anbefaler tilfredsstiller alle krav i forhold til energibruk og tekniske forskrifter.

Også når det gjelder materialer til murerarbeid finnes det mye som ikke kan hentes i byggevarebutikken. Det har lenge vært slik at de store produsentene innen murblokker og mørtel har dominert, det har gitt ulike og noen ganger uheldige resultater.

Særlig gjelder dette for restaurerings-arbeide, der det må brukes mørtler av ulike kalkblandinger, uten sement.

Også innen murblokker finnes det gode alternativer, f.eks porebetong som gir en homogen vegg som kan pusses på begge sider. En slik vegg puster og egner seg godt der det skal være en funksjonell og minimalistisk stil.