Laftet Turnhall restaurert

Den ærverdige Turnhallen i Fredrikstad sentrum skiller seg ut i byområdet med sin arkitektur, rødfarge og sitt laftede tømmer. Lenge har det vært behov for å rehabilitere denne verneverdige bygningen, og det oppdraget fikk Egil Norli AS.

Turnhallen har blitt restaurert i flere trinn, der takomlegging og utbedring av takkonstruksjon og laftetømmer startet opp i 2015. Det er gjort store utbedringer etter fukt og soppskader og det har vært fokus på å sikre bygningen mot videre forfall. Arbeidene er utført etter antikvariske retningslinjer, og prosjektet har fått tilskudd fra Kulturminnefondet og andre institusjoner.

Nå er resterende råteskader i laftetømmeret og inngangspartiene utbedret. Det ble benyttet spesialbestilt malmfuru i materialene som ble skiftet ut.

– Egil Norli i Egil Norli AS er vårt førstevalg vedrørende tømrerarbeid på Turnhallen. Han kjenner Turnhallen meget godt gjennom mange år med rehabiliteringer og har lang erfaring med tilsvarende bygninger. Han er derfor en anerkjent byggmester i forhold til restaurering av eldre, verneverdige trebygninger i vårt område. Han har også stor tillit hos de antikvariske myndigheter, som byantikvar og fylkeskonservator, forklarer Trond Syversen, Leder Husstyret, Fredrikstad Turnforening.

Stor tillit

Med erfaring i ryggen og grundig planlegging av skadene i forkant var det få overraskelser.

– Det tilkom noen ekstraarbeider underveis, men kun i liten grad og mindre enn forventet. De fleste utfordringene som oppstod underveis var det tatt høyde for i budsjettet. Vi opplevde prosessen som meget bra. Vi har stor tillit til Egil Norlis vurderinger og prisberegning, som også ble bekreftet ved dette prosjektet.

Faglig dyktige

Byantikvar Vegard Lie bekreftet ved inspeksjon at resultatet ble meget bra, med kun bagatellmessige anmerkninger. Og sluttresultatet ga en ekstra hyggelig overraskelse for oppdragsgiver;

– Sluttprisen ble vesentlig lavere enn forventet og også lavere enn det stipulerte budsjettet. Vi er veldig fornøyde, og kommer til å anbefale dem videre som faglig dyktige arbeidere som vi har stor tillit til at arbeidet utføres fagmessig, uten kostnadsoverraskelser og der avtalte kostnader og tidsplaner overholdes.

Det er allerede planlagt videre arbeid innvendig med universell utforming, der Egil Norli AS har ansvaret.