Restaurering og rehabilitering

Egil Norli AS har spesialkompetanse innen restaurering og rehabilitering. Vi samarbeider nært med antikvariske myndigheter og kvalifiserte arkitekter. Vår kompetanse tilfredsstiller nødvendige krav for å kunne jobbe på fredete og bevaringsverdige bygninger.

Restaurering og rehabilitering flyter gjerne litt i hverandre. Restaurering er tilbakeføring til opprinnelig eller tilnærmet stil. Rehabilitering er oppgradering til dagens krav i forhold til isolering ol. Har du en eldre bolig hjelper vi deg gjerne.

Vi er godt kjent med hvilke restriksjoner og bestemmelser som gjelder for bygninger som er fredet. Eiere av slike bygg kan være trygge på at det vi gjør er riktig, vi har god dialog med antikvariske myndigheter og avklarer utførelse med dem. Vi har også mye materialkunnskap og kjenner til hvor vi får tak i de riktige produktene. Dette gjelder innenfor alle typer trematerialer, men også mur og kalk, takstein og skifer, gips og stukkatur, maling, kitt og glass, samt kobber og zink.

Vi utfører oppjekking, utskifting / reparasjon etter sopp og råteskader, utbedring vegger og tak, vinduer og dører, innvendige gulv, trepaneler, himlinger etc.

 

For bygninger som har verneverdi, men ikke er fredet, står man noe friere i forhold til tiltak. I mange tilfeller er det ønske om å oppgradere en bygning til en funksjonell og komfortabel bolig. Det er viktig å kjenne til bygningshistorien og ulike konstruksjoner for å gjøre de riktige valgene. Vi bidrar gjerne i denne prosessen og kan gi råd om valg og konsekvenser.

Vi blir ofte forespurt i saker som gjelder søknad om tilskudd, der det må tas frem beskrivelse av objektet, forslag til tiltak og prisberegning.

Aktuelle oppdragsgivere er både privatpersoner, kommuner og fylkeskommuner, museer og stiftelser, foreninger og andre eiendomsaktører. 

Vi har for tiden rammeavtale med Opplysningsvesenets Fond og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, som begge eier et stort antall fredete og bevaringsverdige bygninger.