Spesialarbeid

Etter mange år i bransjen blir vi ofte forespurt om oppdrag som ligger utenfor tradisjonell byggmestervirksomhet. Nedenfor er det tatt frem noen eksempler, men vi kan gjøre nesten hva som helst.

Flytting av Norges «første» sveitserhus.

Bygningen har stått på Sotahjørnet på Vålerenga og ble demontert, flyttet og gjenreist i nabolaget. Prosjektet har fått stor medieoppmerksomhet og er utført i samarbeid med OBOS og Tandberg Arkitekter.

Bygging av fugletårn i våtmark.

Oppdragsgiver Miljøavdelingen hos Fylkesmann i Østfold. Tårnet ble bygget av malmfuru, på en flåte av tømmer. Det er bygget gangvei på påler mellom parkering og tårnet.

Utbedring av Gamle Katolske kirke i Fredrikstad.

Oppdraget er utført for Sjømannforeningen som eier og drifter bygningen. Tiltaket har mottatt støtte fra Norsk Kulturminneråd og er utført etter retningslinjer derfra.

Merkestolper og stikker som viser vei gjennom Østfold mot Nidaros. Vi har rammeavtale med Østfold Fylkeskommune og lager etter bestilling derfra.

 

Merking av pilegrimsleden.

Merkestolper og stikker som viser vei gjennom Østfold mot Nidaros. Vi har rammeavtale med Østfold Fylkeskommune og lager etter bestilling derfra.