Våre Tjenester

Som byggmester og hovedentreprenør utfører vi store og små oppdrag, fra totalentrepriser til enkle reparasjoner og tilbygg. Vi utfører arbeider der det legges vekt på moderne form og design.

Hovedentreprenør

Vi kan levere komplette prosjekter der de ulike aktørene ledes og koordineres av oss. Dette gir gode prosesser uten konflikter og misforståelser. For kunden blir det en avtalepart å forholde seg til når det gjelder kommunikasjon, fakturering, fremdrift og garanti.

Byggeoppdrag

Vi har valgt å ikke være tilknyttet boligkjede eller ha katalog-hus i vårt sortiment. Hvis det er snakk om ny bolig eller fritidsbolig, bygger vi gjerne det, men da etter tegninger utarbeidet av arkitekt. Det samme gjelder dersom det skal bygges større tilbygg eller omgjøringsarbeider.

Restaurering

Vi har spesialkompetanse innen restaurering og rehabilitering. Vi samarbeider nært med antikvariske myndigheter og kvalifiserte arkitekter. Vår kompetanse tilfredsstiller nødvendige krav for å kunne jobbe på fredete og bevaringsverdige bygninger.

Baderom

Det er stor forskjell på hvordan man bygger et baderom før og nå. Det er av største viktighet at utførelse er i tråd med anbefalinger i våtroms-normen og at det ikke samler seg vann og fuktighet på feil sted.

Snekkerverksted

Snekkerverkstedet er ikke utstyrt med tanke på en serieproduksjon. Det finnes maskiner og utstyr for å tilvirke enkeltdeler eller bygningsdeler som ikke er lett å skaffe fra andre steder.

Spesialoppdrag

Etter mange år i bransjen blir vi ofte forespurt om oppdrag som ligger utenfor tradisjonell byggmestervirksomhet. Her finner du noen eksempler, men vi kan gjøre nesten hva som helst.

Underleverandører

Vi har mange og gode underleverandører, på både tjenester, materialer og produkter. For å få til et godt sluttresultat er det en forutsetning at alt gjøres på den rette måten. Det vi si at arbeidet må utføres av dem som kan det og med de riktige materialene.

Materialvalg

Vi har fokus på å bruke materialer som har lang levetid og som bidrar til et godt miljø for omgivelsene.
Vi har derfor bygd opp et nettverk av ulike leverandører som kan tilby alternative produkter og det viser seg ofte at det ikke behøver å koste mer.