Underleverandører

Vi har mange gode underleverandører, på både tjenester, materialer og produkter. For å få til et godt sluttresultat er det en forutsetning at alt gjøres på den rette måten. Det vi si at arbeidet må utføres av dem som kan det og med de riktige materialene.

Ut fra prosjektets art finner vi de leverandører av tjenester og materialer vi mener passer best. Vi har flere å velge blant, det bidrar til å holde kontroll på prisene.

Vi har god erfaring med mange lokale aktører i Fredrikstad, men også i Halden, Son og Oslo. Dette gjelder tjenester innen graving, steinsetting, gartnerarbeid, betong- mur- puss og flis, blikkenslager, maler, elektro, rørlegger og ventilasjon. Det gjelder også metall og stålarbeid, samt glassarbeid.

I vårt fag henter vi tjenester på innblåsing cellulosefiberisolasjon, spesialproduksjon av vinduer og dører, større innredninger, kledning og panel, spesiallistverk etc. Aktørene finner vi fra Sørlandet til Østerdalen. Vi henter også noe fra Sverige og Danmark, dette kan være dører og gulv.